Przetargi.pl
Przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Polanów do placówek Oświatowych w 2022 r.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie ogłasza przetarg

 • Adres: 76-010 Polanów, Gradowe Wzgórze
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 161 761 , fax. 943 161 761
 • Data zamieszczenia: 2022-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty w Polanowie
  Gradowe Wzgórze 7
  76-010 Polanów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 161 761, fax. 943 161 761
  REGON: 33039114300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zeao.polanow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Polanów do placówek Oświatowych w 2022 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie" Przewóz osób niepełnosprawnych z Gminy Polanów do placówek oświatowych w okresie od 03 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku- z wyłączeniem przerw wakacyjnych , ferii i innych dni wolnych od nauki - ustalonych na podstawie roku szkolnego (Dz.U z 2017 r. poz. 1603
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60130000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach