Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA oraz AMMS.

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie ogłasza przetarg

 • Adres: 15027 Białystok, ul. Ogrodowa
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 857 435 913 , fax. 857 435 913
 • Data zamieszczenia: 2018-10-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie
  ul. Ogrodowa 12
  15027 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 857 435 913, fax. 857 435 913
  REGON: 5065737900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.onkologia.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania aplikacyjnego INFOMEDICA oraz AMMS.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego oraz serwisu nad posiadanym przez zamawiającego oprogramowaniem InfoMedica /AMMS wraz z rozbudową systemu o dodatkowe funkcje wraz z ich wdrożeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach