Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego ogłasza przetarg

 • Adres: 39-300 Mielec, Żeromskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 177 800 146 , fax. 177 800 146
 • Data zamieszczenia: 2021-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
  Żeromskiego 22
  39-300 Mielec, woj. podkarpackie
  tel. 177 800 146, fax. 177 800 146
  REGON: 00030863700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital.mielec.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na sprzedaż i dostawę rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę rękawic medycznych do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, w tym: Grupa 1 - Diagnostyczna, niejałowa rękawica lateksowa, pudrowana, Diagnostyczna, niejałowa rękawica lateksowa, bezpudrowa, Diagnostyczna, niejałowa rękawica nitrylowa, bezpudrowa, Diagnostyczna, niejałowa rękawica winylowa, bezpudrowa, Diagnostyczna, niejałowa rękawica nitrylowa, przedłużony mankiet. Grupa 2 - Jałowe, rękawice chirurgiczne, lateksowe z niską zawartością protein poniżej 20 μg/g sterylizowane radiacyjnie, Jałowe, rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową, sterylizowane radiacyjnie, Jałowe rękawice chirurgiczne, lateksowo-nitrylowe, bezpudrowe, trójwarstwowe, sterylizowane radiacyjnie, Jałowe rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, lateksowe, sterylizowane radiacyjnie, Rękawice chirurgiczne polizoprenowe. Grupa 3 - Ochronne rękawice foliowe. Grupa 4 - Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe bezpudrowe. Rozm. 7,0-8,0.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18424300-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach