Przetargi.pl
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE

Powiat Łańcucki ogłasza przetarg

 • Adres: 37-100 Łańcut, ul. Mickiewicza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 256 971 , fax. 172 256 970
 • Data zamieszczenia: 2021-02-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łańcucki
  ul. Mickiewicza 2
  37-100 Łańcut, woj. podkarpackie
  tel. 172 256 971, fax. 172 256 970
  REGON: 69058137600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.powiat-lancut.itl.pl/bip/index.php?page=zwykly.php&under=92&grp=21&dep=672

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁAŃCUCIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łańcucie w okresie od daty podpisania umowy do 31.01.2022 r. Zamówienie obejmuje następujące prognozowane ilości poszczególnych rodzajów tablic rejestracyjnych: Tablice samochodowe jednorzędowe 7500 kpl.; Tablice samochodowe zmniejszone 150 kpl.; Tablice samochodowe dwurzędowe 150 kpl.; Tablica samochodowa dodatkowa (bagażnik) 150 szt.; Tablice motorowerowe 300 szt.; Tablice moto - ciągnikowe 900 szt.; Tablice przyczep jednorzędowe 600 szt.; Tablice przyczep dwurzędowe 100 szt.; Tablice samochodowe tymczasowe 300 kpl.; Tablice przyczep tymczasowe 100 szt.; Tablice moto-ciągnikowe tymczasowe 100 szt.; Tablice motorowerowe tymczasowe 100 szt.; Wtórnik tablicy samochodowej 300 szt.; Wtórnik tablicy przyczep 20 szt.; Wtórnik tablicy moto-ciągnikowe 50 szt.; Wtórnik tablicy motorowerowej 20 szt.; Tablice samochodowe indywidualne 20 kpl.; Tablice motocyklowe indywidualne 10 szt.; Tablice samochodowe zabytkowe 50 kpl.; Tablice motocyklowe zabytkowe 10 szt.; Tablice samochodowe profesjonalne 10 kpl.; Tablice przyczep profesjonalne 10 szt.; Tablice samochodowe (pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem) 10 szt.; Tablice będą dostarczane przez Wykonawcę etapami, transportem własnym, na własny koszt, w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia hurtowego na poszczególne partie dostawy. Wtórniki tablic Wykonawca wykona i dostarczy w terminie nie późniejszym niż 7 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia, w sposób uzgodniony z Zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44423400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach