Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów spożywczych.

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego 14
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 055 2672800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  ul. Nowowiejskiego 14 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 055 2672800, fax. 0-55 2672820
  REGON: 00031972400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę różnych produktów spożywczych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Różne produkty spożywcze 1. Dżem z aronii w ilości 2000 kg; 2. Dżem wieloowocowy w ilości 2500 kg; 3. Dżem niskosłodzony w ilości 50 kg; 4. Marmolada w ilości 2000 kg; 5. Cukier biały w ilości 16500 kg 6. Sól warzona w ilości 3000 kg 7. Herbata czarna w ilości 500 kg 8. Kawa zbożowa w ilości 1200 kg 9. Syrop (zaprawa do napojów) w ilości 1800 litrów 10. Ocet w ilości 500 litrów 11. Musztarda w ilości 2000 kg 12. Majonez w ilości 130 kg 13. Woda mineralna niegazowana 1,5 litr w ilości 2000 szt Część II Tłuszcze 1. Margaryna roślinna do smarowania pieczywa o obniżonej zawartości tłuszczu (kostka 250g) w ilości 18500 kg 2. Olej roślinny w ilości 2500 litrów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153322903
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zp.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach