Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na budowę placów spacerowych - etap II w Zakładzie Karnym w Sztumie.

Zakład Karny w Sztumie ogłasza przetarg

 • Adres: 82-400 Sztum, ul. Nowowiejskiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552 672 800 , fax. 0-55 2672820
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Sztumie
  ul. Nowowiejskiego 14
  82-400 Sztum, woj. pomorskie
  tel. 552 672 800, fax. 0-55 2672820
  REGON: 31972400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na budowę placów spacerowych - etap II w Zakładzie Karnym w Sztumie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa placów spacerowych - etap II w Zakładzie Karnym w Sztumie zgodnie z projektem wykonanym przez PROJ-BUD Nadzory i Projektowanie mgr. Inż. Jarosław Pestka 82-200 Malbork ul. H. Łasaka 4. Projekt budowlany - załącznik nr 5 Przedmiar robót - załącznik nr 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach