Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy olejów silnikowych, przekładniowych, płynów i smarów oraz kosmetyków samochodowych dla potrzeb Stacji Paliw przy PGK w Płońsku Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-100 Płońsk, ul. Mickiewicza 4
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 023 6624278 w, 35 , fax. 023 6624278
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Spółka z o.o.
  ul. Mickiewicza 4 4
  09-100 Płońsk, woj. mazowieckie
  tel. 023 6624278 w, 35, fax. 023 6624278
  REGON: 13031457400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.plonsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy transportem wykonawcy olejów silnikowych, przekładniowych, płynów i smarów oraz kosmetyków samochodowych dla potrzeb Stacji Paliw przy PGK w Płońsku Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Olej silnikowy 15 w-40 Super 1 l szt.64 2.Olej silnikowy 15 w-40 Super 5 l szt. 30 3.Olej silnikowy 10 w-40 Super 1 l szt. 24 4.Olej silnikowy 10 w-40 diesel 4 l szt. 60 5.Olej silnikowy 10 w-40 20 l szt.120 6.Olej silnikowy 10 w-40 200 l szt.3 7.Olej silnikowy 15 w-40 4 l szt.60 8.Olej silnikowy 15 w-40 20 l szt. 80 9.Olej silnikowy 5 w-50 4 l szt.40 10.Olej silnikowy 5 w-50 1 l szt.60 11.Olej sprężarkowy 20 l szt.1 12.Olej przekładniowy 85 w-90 20 l szt.15 13.Olej do skrzyni biegów 20 l szt.20 14.Olej uniwersalny 10 w-30 20 l szt.15 15.Olej silnikowy 5 w-40 1 l szt.12 16.Wodny roztwór mocznika 18 l szt.80 17.Olej silnikowy 5 w-30 diesel 4 l szt. 40 18.Olej silnikowy 10 w-40 4 l szt.50 19.Olej silnikowy 1 l szt.20 20.Olej silnikowy 15 w-40 5 l szt.40 21.Olej silnikowy 15 w-40 30 l szt.50 22.Olej silnikowy 15 w-40 200 l szt.2 23.Olej silnikowy, maszynowy 1 kg szt.180 24.Olej silnikowy, maszynowy 20 l szt. 40 25.Olej silnikowy 5 l szt.30 26.Olej hydrauliczno - przekładniowy 5 l szt.12 27.Olej hydrauliczno - przekładniowy 5 l szt.4 28.Olej przekładniowy 80 w-90 5 l szt. 20 29.Olej przekładniowy 80 w-90 30 l szt.15 30.Olej przekładniowy 80 w-90 200 l szt.1 31.Olej przekładniowy 20 l szt.10 32.Olej hydrauliczny 200 l szt.1 33.Olej hydrauliczny 30 l szt.20 34.Olej hydrauliczny 200 l szt.4 35.Olej hydrauliczny 30 l szt.60 36.Płyn hamulcowy 0,5 l szt. 30 37.Olej hydrauliczno - przekładniowy 5 l szt.20 38.Płyn hamulcowy 0,5 l szt. 80 39.Płyn niezamarzający 5 l szt.60 40.Płyn niezamarzający 1 l szt.20 41.Płyn niezamarzający 5 l szt.60 42.Olej maszynowy 5 l szt.4 43.Olej sprężarkowy 5 l szt. 4 44.Smar samochodowy 10 kg szt.70 45.Smar samochodowy 0,85 kg szt.80 46.Smar grafitowy 0,85 kg szt.100 47.Smar do kosiarek 4,5 kg szt.20 48.Uszlachetniacz do oleju napędowego 1 l szt. 80 49.Środek przyspieszający rozruch w silnikach diesla oraz benzynowych 200 ml szt.20 50.Nafta - zmywacz 200 l szt.3 51.Odmrażacz do szyb 0,5 l szt.80 52.Odmrażacz do zamków 0,25 ml szt. 40 53.Płyn do spryskiwaczy letni 2 l szt. 60 54.Płyn do spryskiwaczy letni 5 l szt. 200 55.Płyn do spryskiwaczy zimowy -22 oC 2 l szt. 60 56.Płyn do spryskiwaczy zimowy-22 oC 5 l szt. 200 57.Płyn do chłodnic ekologiczny 5 l szt.500 58.Płyn do chłodnic ekologiczny 1 l szt.20 59.Zapachy samochodowe szt. 500 60.Środek do czyszczenia wnętrz samochodowych, desek rozdzielczych 600 ml szt.400 61.Zapach samochodowy w płynie szt.20 62.Skrobaczka do szyb z rączką szt.50 63.Olej hydrauliczny 20 l szt.20 64.Olej hydrauliczny 20 l szt.15 65.Olej hydrauliczny 20 l szt.15 66.Koncentrat do chłodnic 1 l szt.20 67.Dodatek do oleju napędowego 200 l szt.1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 092111002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.plonsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach