Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest zakup płynu MagNA Pure 96 System Fluid - 6 sztuk

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-074 Katowice, ul. Raciborska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 3512345 , fax. 32 3512318
 • Data zamieszczenia: 2022-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach
  ul. Raciborska 39
  40-074 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 3512345, fax. 32 3512318
  REGON: 29688000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: wsse.katowice@pis.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup płynu MagNA Pure 96 System Fluid - 6 sztuk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  MagNA Pure 96 System Fluid - 6 sztuk - Płyn niezbędny do wykonywania badań na systemie do automatycznej ekstrakcji MagNA 96 firmy Roche, na którym są wykonywane badania w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2. Bez tego płynu aparat nie jest w stanie przeprowadzić ekstrakcji. System jest dzierżawiony od firmy Roche> Obecnie jest to jedyny dystrybutor w/w produktu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach