Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pulsoksymetru kieszonkowego NONIN 8500 – 1 sztuka

Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 81-394 Gdynia, ul. Żwirki i Wigury
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 660 88 11 , fax. (058) 660 88 12
 • Data zamieszczenia: 2021-11-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Żwirki i Wigury 14
  81-394 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 660 88 11, fax. (058) 660 88 12
  REGON: 19050215100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pogotowie.gdynia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pulsoksymetru kieszonkowego NONIN 8500 – 1 sztuka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pulsoksymetru kieszonkowego NONIN 8500 – 1 sztuka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach