Przetargi.pl
Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51 , fax. 022 572 63 05
 • Data zamieszczenia: 2022-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia
  ul. Grójecka 186
  02-390 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 572 62 54, 022 572 62 51, fax. 022 572 63 05
  REGON: 01581798500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://nfz.ezamawiajacy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi kompleksowej obsługi Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym w szczególności: a) obsługiwanie połączeń przychodzących do Infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, zmierzające do udzielania informacji lub dokonania rejestracji Użytkowników Infolinii na szczepienie przeciw COVID-19 w aplikacji udostępnianej przez CeZ, lub rejestracji zmiany terminu zapisu lub rejestracji rezygnacji z terminu zapisu; b) obsługiwanie przekierowań połączeń przychodzących na numer Infolinii do jednostek wskazanych przez Zamawiającego; c) obsługa elektronicznej skrzynki pocztowej szczepionki@nfz.gov.pl – w zakresie przekazywania informacji związanych z realizacją Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, w tym informowania w ustandaryzowany sposób o obowiązujących kanałach zapisu na szczepienia przeciw COVID-19; d) obsługiwanie i rozwój funkcjonalności call back oraz połączeń wychodzących na zlecenie Zamawiającego (outbound); e) obsługa i rozwój funkcjonalności voice-bot; f) obsługiwanie przekierowań połączeń przychodzących do voice-bota (programu komputerowego zastępującego Konsultanta Infolinii Informacyjnej); g) prowadzenie i rozwój bazy wiedzy; h) rejestrowanie informacji wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami Umowy w formatach umożliwiających swobodne filtrowanie i odtwarzanie po dowolnych parametrach; i) przekazywanie raportów bieżących, dziennych i okresowych, raportu w czasie rzeczywistym (tzw. pulpitu menedżerskiego) oraz raportów sporządzanych na żądanie Zamawiającego, dotyczących realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę i innych wykonawców; j) świadczenie innych zleconych usług niezbędnych dla właściwej realizacji usług, które nie zostały wymienione lub nie wynikają z poprzedzających punktów (w tym świadczenie niezbędnych usług IT oraz wdrożeniowych). 2. Wykonawca będzie świadczył usługi będące przedmiotem Umowy w odniesieniu do Użytkowników łączących się z Infolinią za pomocą urządzenia końcowego zlokalizowanego na terenie kraju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach