Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zestawów wymazowych zawierających giętką flokowaną wymazówkę z tworzywa sztucznego oraz probówkę z podłożem wirusologicznym inaktywowanym w ilości 100 000 sztuk

Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, Poręby
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 438 235 770
 • Data zamieszczenia: 2022-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych
  Poręby
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 438 235 770
  REGON: 10639200000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zestawów wymazowych zawierających giętką flokowaną wymazówkę z tworzywa sztucznego oraz probówkę z podłożem wirusologicznym inaktywowanym w ilości 100 000 sztuk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę zestawów wymazowych zawierających giętką flokowaną wymazówkę z tworzywa sztucznego oraz probówkę z podłożem wirusologicznym inaktywowanym w ilości 100 000 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach