Przetargi.pl
Przebudowa/modernizacja 7 odcinków dróg gminnych stanowiących dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych na terenie Gminy Osiek Jasielski

GMINA OSIEK JASIELSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 38-223 Osiek Jasielski, 112
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134420005
 • Data zamieszczenia: 2022-08-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA OSIEK JASIELSKI
  112
  38-223 Osiek Jasielski, woj. podkarpackie
  tel. 134420005
  REGON: 370440360
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa/modernizacja 7 odcinków dróg gminnych stanowiących dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych na terenie Gminy Osiek Jasielski
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót inżynieryjno – drogowych polegających na przebudowie/modernizacji n/w 7 odcinków dróg gminnych stanowiących dogodny dojazd do miejscowych atrakcji turystycznych na terenie Gminy Osiek Jasielski1) Zadanie nr 1: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 1778 w m. Pielgrzymka, w km 0+000 – 0+318Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 1778, zlokalizowanej w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych atrakcji turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem. 2) Zadanie nr 2: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 1772/2 w m. Pielgrzymka, w km 0+355 – 1+347Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 1778, zlokalizowanej w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych atrakcji turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem.3) Zadanie nr 3: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 1841 w m. Pielgrzymka, w km 0+010 – 0+428Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 1841, zlokalizowanej w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych atrakcji turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem.4) Zadanie nr 4: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 1810 w m. Pielgrzymka, w km 0+000 – 0+165Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 1810, zlokalizowanej w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych atrakcji turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem.5) Zadanie nr 5: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 1809 w m. Pielgrzymka, w km 0+000 – 0+097Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 1809, zlokalizowanej w m. Pielgrzymka, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych atrakcji turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem.6) Zadanie nr 6: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 270 w m. Mrukowa, w km 0+000 – 0+145Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 270, zlokalizowanej w m. Mrukowa, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych atrakcji turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem.7) Zadanie nr 7: przebudowa/modernizacja drogi gminnej oznaczonej nr ewid. 902 w m. Samoklęski, w km 0+000 – 0+041Przewidziany do przebudowy/modernizacji odcinek drogi urządzony na działce nr ewid. 902, zlokalizowanej w m. Samoklęski, gm. Osiek Jasielski, wykorzystywany jest przede wszystkim jako dojazd do lokalnych miejscowości turystycznych. W zakres robót wchodzi dwuwarstwowe utwardzenie jezdni drogowej, składające się z dolnej warstwy podbudowy, ułożonej z kruszyw łamanych o grubości 20 cm po zagęszczeniu oraz nawierzchni z mieszanki tłuczniowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu - ułożona rozściełaczem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach