Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku

Gmina Przecław ogłasza przetarg

 • Adres: 39-320 Przecław, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 175 813 119 , fax. 175 813 116
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przecław
  ul. Jana Kilińskiego 7
  39-320 Przecław, woj. podkarpackie
  tel. 175 813 119, fax. 175 813 116
  REGON: 54412500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bipgminaprzeclaw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Przecław w 2020 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie przebudowy dróg gminnych na terenie gminy Przecław poprzez ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego na odcinkach dróg gminnych w lokalizacjach: 1. Zadanie nr 1A - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuszyma – dz. nr ew. gr. 217 (wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm dł. 156 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 m + pobocza 2x0,4m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi), Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,156 km,  1.2 Ścinanie nawierzchni kamiennej mechanicznie, grubości do 10•cm, z odwozem materiału do 10 km - 100,00 m2,  1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 540,8 m2,  1.4 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm - 540,8 m2,  1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t- 416 m2,  1.6 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 124,8 m2, 2. Zadanie nr 1B - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuszyma – dz. nr ew. gr. 255/1, 448/1, 251 (wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm dł. 358 + 77 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 - 2,5 m + pobocza 2x0,4m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,435 km,  1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - 84,00 m2,  1.3 W. podbudowy zasadniczej z kruszywa łmanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 30cm - 84,00 m2,  1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 1428 m2,  1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm -1428 m2,  1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 1080 m2,  1.7 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 348 m2, 3. Zadanie nr 2 - Przebudowa nawierzchni drogi - ułożenie dywanika asfaltowego na dz. nr ew. gr. 1635 w miejscowości Tuszyma. (wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 222 mb, gr. 5 cm, szer. nawierzchni asf. 2- 2,5 m + pobocza 2x0,3m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,222 km,  1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - 24,00 m2,  1.3 W. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie, warstwa po zagęszczeniu 30cm -24,00 m2,  1.4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 723,20 m2,  1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm 723,20 m2,  1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 590,00 m2,  1.7 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 133,20 m2, 4. Zadanie nr 3 - Przebudowa nawierzchni dróg gminnych dz. nr ew. gr. 204, 1637, 1640, 1658 w sołectwie Tuszyma, (wykonanie nawierzchni asfaltowej na pow. 520 m2, gr. 5 cm, szer. nawierzchni asf. 2,5-3,0 m + pobocza 2x0,4m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,18 km,  1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - odcinek D-E 487,00 m2,  1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek D-E - 487,00 m2,  1.4 Warstwy odcinające, zagęszczenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek - odcinek D-E - 487,00 m2,  1.5 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny ( 80-140 g/m2), ( 14/14 do 35/35 kn/m) - odcinek D-E - 487,00 m2,  1.6 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm - odcinek D-E - 487,00 m2,  1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm - odcinek D-E 487,00 m2,  1.8 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek A-D 197,00 m2,  1.9 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm - odcinek A-D - 197,00 m2,  1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - odcinek A-E 520,00 m2,  1.11 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza - odcinek A-E - 160,00 m2, 5. Zadanie nr 4 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w sołectwie Tuszyma - dz. nr ew. gr. 1911, (wykonanie nawierzchni asfaltowej na dł. 182 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2x0,5m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf )- 0,182 km,  1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - odcinek B-C - 332,00 m2,  1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek B-C 332,00 m2,  1.4 Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny (80-140 g/m2), (14/14 do 35/35 kn/m) - odcinek B-C - 332,00 m2,  1.5 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20•cm - odcinek B-C - 332,00 m2,  1.6 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 10•cm - odcinek B-C - 332,00 m2,  1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - odcinek A – C 728,00 m2,  1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu średnio 10 cm - odcinek A – B - 728,00 m2,  1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - odcinek A-C - 550,00 m2,  1.10 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm - pobocza - odcinek A-C - 182,00 m2 , 6. Zadanie nr 4A - Przebudowa nawierzchni drogi na dz. nr ew. gr. 2926 w miejscowości Tuszyma. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 62 mb, szer. nawierzchni asf. 2,0 -2,2 m + pobocza 2x0,3m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,062 km,  1.2 Ścinanie nawierzchni kamiennej mechanicznie, grubości do 10•cm, z odwozem materiału do 10 km - 162,90 m2,  1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 162,90 m2,  1.4 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm 162,90m2,  1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t 125,70 m2,  1.6 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 37,20 m2, 7. Zadanie nr 5 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wylów - dz. nr ew. gr. 433. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 942 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2x0,5m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,942 km,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 3771 m2,  1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm – 3771 m2,  1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 2829 m2,  1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 942 m2, 8. Zadanie nr 6 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączki Brzeskie na dz. nr ew. gr. 694, 746/2 (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 48 + 78 + 102 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 - 2,6m + pobocza 2x0,5m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,126 km,  1.2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km- 25,00 m2,  1.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 25,00 m2,  1.4 Warstwy odcinające, zagęszczenie mechaniczne, warstwa po zagęszczeniu 10 cm, piasek - 25,00 m2,  1.5 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm - 25,00 m2,  1.6 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm - 25,00 m2,  1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 419,6 m2,  1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm - 419,6 m2,  1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 344 m2,  1.10 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza – 126 m2,  1.11 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm - 60,00 m2,  1.12 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie , nawierzchnia z bitumu - 265,20 m2,  1.13 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltową kationową emulsją szybkorozpadową - 265,20 m2,  1.15 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 265,20 m2,  1.16 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 90,00 m2, 9. Zadanie nr 7 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzemień dz. nr ew. gr. 211/2, 212/3, 207. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 142+116 mb, szer. nawierzchni asf. 2,5 -3,0 m + pobocza 2x0,4m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,27 km,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 925,2 m2,  1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm - 925,2 m2,  1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 756 m2,  1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 216 m2, 10. Zadanie nr 8 - Przebudowa drogi gminnej dz. nr ew. gr. 635 w miejscowości Podole. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 310 mb, szer. nawierzchni asf. 2,8 m + pobocza 2x0,4m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,31 km,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 1189 m2,  1.3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, studnie rewizyjne kanalizacji sanitarnej. ( w tym wymiana 4 uszkodzonych szt. pokryw studzienek w drodze) - 8 szt,  1.4 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km - 200,00 m2,  1.5 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 200,00 m2,  1.6 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 15•cm - 200,00 m2,  1.7 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm -200,00 m2,  1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm – 1189 m2,  1.9 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 879 m2,  1.10 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 248 m2, 11. Zadanie nr 9 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dobrynin dz. nr ew. 278 (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm, dł. 84 mb, szer. nawierzchni asf. 3,0 m + pobocza 2x0,3m ) + wykonanie nawierzchni kamiennej na dł.190 mb, szer. 3,0 m:  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,105 km,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – 317 m2,  1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 10cm – 317 m2,  1.4 Dodatkowa nawierzchnia z kamienia na odcinku B-C z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 15 cm - 450 m,  1.5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 254 m2,  1.6 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm – pobocza 50,4 m2, 12. Zadanie nr 10 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Biały Bór na dz. nr ew. gr. 1398, (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 574, szer. 3,0 m, pobocze 0,5 m ) + nawierzchnia zjazdu:  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,574 km,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny- 2305 m2,  1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm - 2305m2,  1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 1731 m2,  1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 574 m2,  1.6 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 40 -cm, kategoria gruntu II-VI, koparka z odwozem gruntu na odl. do 10 km – zjazd 78,50 m2  1.7 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny – zjazd 78,50 m2,  1.8 Podbudowy z tłucznia kamiennego frakcji 31,5 -63 mm, warstwa dolna, po zagęszczeniu 30cm - zjazd 78,50 m2,  1.9 Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31,5 mm, warstwa górna, po zagęszczeniu 9•cm - zjazd - 78,50 m2,  1.10 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5 t-zjazd 66 m2,  1.11 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5 cm - pobocza zjazdu 12,5 m2, 13. Zadanie nr 11 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Błonie na dz. nr ew. gr. 848, 843. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm na dł. 118 + 10 m, szer. 3,0 m, pobocze 0,4 m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,128 km,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 532,4 m2,  1.3 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 5cm - 532,4 m2,  1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 5•cm, masa grysowa, samochód do 5•t – 430 m2,  1.5 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 102,4 m2, 14. Zadanie nr 12 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kiełków na dz. nr ew. gr. 249, 173. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 + 4 cm na dł. 656 mb, szer. 3,0 m, pobocze 0,5 m):  1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym. Wytyczenie planowanej nawierzchni drogi zgodnie z rysunkiem (na podstawie danych mapowych w dxf ) - 0,99 km,  1.2 Ścinanie poboczy mechanicznie - grubość do 10 cm mechanicznie z odwozem urobku na odl. do 10 km - 656,00 m2,  1.3 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 20 km, głębokość frezowania 5 cm - 60,00 m2,  1.4 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie , nawierzchnia z bitumu 2112,00 m2,  1.5 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltową kationową emulsją szybkorozpadową 2112,00 m2,  1.6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3•cm, masa grysowa, samochód do 5t - 2112,00 m2,  1.7 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód do 5t - 2112,00 m2,  1.8 Nawierzchnie z kamienia łamanego, warstwa górna, po uwałowaniu 8 cm – pobocza 656,00 m2, 15. Zadanie nr 13 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przecław ul. Przemysłowa na dz. nr ew. gr. 109/1, 110/1. (Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 + 4 cm na pow. 276 m2):  1.1 Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie , nawierzchnia z bitumu 276,00 m2,  1.2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny - 276,00 m2,  1.3 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa profilowa), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 3•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 276,00 m2,  1.4 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4•cm, masa grysowa, samochód do 5•t - 276,00 m2, 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: • Dokumentacja projektowa: Przebudowa dróg gminnych - Załącznik nr 8A, • Przedmiar robót: Przebudowa dróg gminnych - Załącznik nr 8B, • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: Przebudowa dróg gminnych - Załącznik nr 8C, Przekazane przez zamawiającego przedmiary robót stanowią jedynie opis przedmiotu zamówienia, są elementem pomocniczym, a nie podstawą wyceny prac budowlanych, mają na celu ułatwić Wykonawcy sporządzenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót wynikający z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W/w zakres robót Wykonawca może ująć, jako odrębne pozycje kosztorysu ofertowego z kalkulacjami własnymi bądź uwzględnić w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. W przypadku ich nie uwzględnienia w odrębnych pozycjach kosztorysu ofertowego Zamawiający uzna, że zostały uwzględnione w kosztach ogólnych kosztorysu ofertowego. 3. Wykonawcy są zobowiązani dokonać wnikliwej analizy otrzymanych projektów technicznych, specyfikacji technicznych, przedmiarów, a zauważone rozbieżności, roboty, które ich zdaniem powinny być ujęte w ofercie, są błędnie sprzedmiarowane lub są zbędne, zgłosić pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiającemu. 4. Wszelkie zgłoszone uwagi, zastrzeżenia i nieścisłości zauważone w załączonej dokumentacji przetargowej jak również propozycje zastosowania równoważnych rozwiązań technicznych, materiałów, urządzeń i wyrobów zamawiający skonsultuje z właściwymi projektantami. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt placu budowy w tym zapewnienia energii elektrycznej i wody. 6. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust.3a – obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudniał na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy osoby wykonujące czynności opisane poniżej w ppkt 3 przy realizacji zamówienia. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp: a) Wykonawca, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy dostarczy Zamawiającemu kompletną listę pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia wraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te będą wykonywać oraz informacją o sposobie zatrudnienia tych osób. b) Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub zmiany sposobu zatrudnienia tych osób, nie później niż w terminie 3 dni od dokonania takiej zmiany. c) Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący przedmiot umowy wskazani w liście pracowników przeznaczonych do realizacji zamówienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub żądanie przedłożenia do wglądu dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia. b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy, których Wykonawca świadczyć będzie przedmiot umowy, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. c) Za niedopełnienie wymogu obowiązku zatrudniania Pracowników świadczących przedmiot umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości po 500,00 złotych za każdy dzień roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wykonywała czynności przy realizacji zamówienia. Rodzaje czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zostały wymienione poniżej w ppkt 3. d) Wykonawca, w trakcie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego zobowiązuje się przedstawić bieżące dokumenty potwierdzające, że Przedmiot Umowy jest wykonywany przez osoby będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę. e) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w poniżej w ppkt 3 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku. 3) Rodzaje czynności niezbędne do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: Prace przy: robotach przygotowawczych, wykonaniu warstw nawierzchni drogi, wykonywaniu poboczy. 7. Zobowiązuje się wykonawcę na wezwanie Inwestora wykonać dokumentację geodezyjną lub wykonanie odwiertu, potwierdzającego wykonania warstw o zadanej grubości. Zabezpieczenie miejsc po odwiertach pozostaje w zakresie wykonawcy. Dokładność wykonania warstwy kruszywa ±1 cm, warstw asfaltowych 0 – (+1) cm. 8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanych prac (bez warstw podlegających zakryciu).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Etap I - Oświadczenia składane wraz z ofertą. 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu do oferty należy przedłożyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez zamawiającego potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru na załączniku nr 2 i 3 do SIWZ, 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa powyżej w punkcie 1, 3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniu. 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 5) Inne dokumenty jakie należy załączyć do oferty a) Pełnomocnictwo /oryginał/ osoby lub osób podpisujących ofertę – jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z załączanych dokumentów, b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego jeżeli dotyczy. Etap II - Oświadczenia składane po otwarciu ofert. 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.bipgminaprzeclaw.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale. Etap III - Oświadczenia składane na wezwanie Zamawiającego. 3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego należy przedłożyć następujące dokumenty (tylko Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona i oferta nie została odrzucona): 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 5) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o którym mowa wyżej, lub oświadczenia są niekompletne, zawiera błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1–3 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 6. Inne dokumenty: 1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza); 3) pełnomocnictwo ustanawiającego Pełnomocnika - gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego - w formie oryginału albo kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest Pełnomocnik, tj. np. podpisanie oferty, potwierdzenie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, składanie oświadczeń woli i wiedzy itp. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby innych podmiotów. 7. Forma złożonych dokumentów: 1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. 2. Dokumenty i inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1 lub dokumentów, o których mowa w ust 2, 3, 4, 5 lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być aktualne na dzień ich złożenia. 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 9. W przypadku posiadania oświadczenia lub dokumentu dotyczącego wykonawcy przez zamawiającego lub jego uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych bazy danej, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów. 10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń i dokumentów.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach