Przetargi.pl
Przebudowa Domu Studenckiego DS. AKAPIT

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 35-959 Rzeszów, Powstańców Warszawy
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 7432175; 8653888; 8653838 , fax. 17 8651075
 • Data zamieszczenia: 2021-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Powstańców Warszawy 12
  35-959 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, fax. 17 8651075
  REGON: 17490000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.prz.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia wyższa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa Domu Studenckiego DS. AKAPIT
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia jest Przebudowa Domu Studenckiego Politechniki Rzeszowskiej DS. Akapit w celu: poprawy warunków mieszkaniowych i nauki studentów poprzez wykonanie nowego podziału pomieszczeń, zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprawę bezpieczeństwa pożarowego przystosowanie wybranych pokoi do zamieszkania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Zakres zamówienia obejmuje także obudowę zewnętrznych ewakuacyjnych klatek schodowych. Budynek DS. AKAPIT jest budynkiem 5. Kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym. Dane budynku: - Powierzchnia netto 3100 m2 - Wymiary w rzucie ~ 46,4 * 15,7 m - Wysokość budynku 16,40 m - Kubatura brutto budynku ~ 11 700 m3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach