Przetargi.pl
Przebudowa części środkowej budynku oraz montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 71455 Szczecin, ul. Arkońska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 813 90 21 , fax. 918 139 079
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
  ul. Arkońska 4
  71455 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 813 90 21, fax. 918 139 079
  REGON: 29027400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części środkowej budynku oraz montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej w SPWSZ w Szczecinie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie nr 1 Przebudowa w części środkowej budynku szpitalnego, zlokalizowanego w Szczecinie, przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11, na potrzeby Centralnej Diagnostyki Obrazowej na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej. Zadnie nr 2 Montaż urządzeń w węźle głównym wody lodowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie dla lokalizacji przy ul. Alfreda Sokołowskiego 11. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: 1) załącznik nr 1 oraz 1A do SIWZ dla zadania nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia, którego częścią jest dokumentacja projektowa i STWiOR pn.: „Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony. Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej” opracowana maj 2017), 2) załącznik nr 1 oraz załącznik nr 1B do SIWZ dla zadania nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia, którego częścią jest dokumentacja projektowa i STWiOR pn.: „Montaż dodatkowych urządzeń w węźle głównym wody lodowej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Szczecinie przy ul.A. Sokołowskiego 11”, opracowana maj 2017).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45400000-1

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach