Przetargi.pl
Przebudowa budynku studiów Polskiego Radia Szczecin SA – etap 4.2

Polskie Radio Szczecin SA ogłasza przetarg

 • Adres: 70-481 Szczecin, Al. Wojska Polskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 855 800 , fax. 914 855 920
 • Data zamieszczenia: 2021-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polskie Radio Szczecin SA
  Al. Wojska Polskiego 73
  70-481 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 855 800, fax. 914 855 920
  REGON: 81048317000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://radioszczecin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Akcyjna Skarbu Państwa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku studiów Polskiego Radia Szczecin SA – etap 4.2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty ogólnobudowlane przy zagospodarowaniu terenu oraz we wnętrzach budynku studiów radiowych przy Al. Wojska Polskiego 73 w Szczecinie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach