Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa testów wykrywających antygen SARS-Cov-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego"

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37-464 Stalowa Wola, ul. Dąbrowskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 844-86-16, 15 844-88-08 , fax. 158 448 616
 • Data zamieszczenia: 2021-04-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli
  ul. Dąbrowskiego 7
  37-464 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 15 844-86-16, 15 844-88-08, fax. 158 448 616
  REGON: 83040729400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Dostawa testów wykrywających antygen SARS-Cov-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa testów wykrywających antygen SARS-Cov-2 z wymazu z nosogardzieli (testy kasetkowe) dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach