Przetargi.pl
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego

Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 30-019 Kraków, Mazowiecka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2997425, 12 6237480 , fax. 126 325 215
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
  Mazowiecka 21
  30-019 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 2997425, 12 6237480, fax. 126 325 215
  REGON: 35711718000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uppk.nowybip.pl/wykaz-zamowien

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie w roku 2021 usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych oraz usług bezprzewodowego dostępu do Internetu dla Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej wraz z dostawą 20 fabrycznie nowych aparatów telefonicznych oraz 10 nowych kart SIM głosowych, a także świadczenie usług bezprzewodowego dostępu do Internetu. Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia: 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r., a w przypadku numeru 500 126 067 w okresie od 27.02.2021 r. do 31.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64200000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach