Przetargi.pl
Postępowanie na sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykułów nabiałowych) do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach.

Krajowa Szkoła Skarbowości ogłasza przetarg

 • Adres: 03-710 Warszawa, Okrzei
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 670 11 82 , fax. 22 619 51 27
 • Data zamieszczenia: 2021-01-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krajowa Szkoła Skarbowości
  Okrzei 4
  03-710 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 670 11 82, fax. 22 619 51 27
  REGON: 36666406700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kss.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: jednostka podległa Ministrowi Finansów

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie na sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykułów nabiałowych) do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów żywnościowych (artykułów nabiałowych) do filii Krajowej Szkoły Skarbowości w Otwocku i Białobrzegach. Szczegółowy wykaz asortymentu określony został w załącznikach nr 1A i 1B do formularza oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach