Przetargi.pl
Płyny do hemodializ

Szpital Specjalistyczny w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. Rydygiera
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 106 207 , fax. (067) 212 40 85
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Pile
  ul. Rydygiera 1
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 672 106 207, fax. (067) 212 40 85
  REGON: 12618200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpila.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Płyny do hemodializ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa płynów do hemodializ wodorowęglanowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33692800-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach