Przetargi.pl
Pierwsze wyposażenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w budynku przy ul. Kujawskiej 19,Radom

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, Toruńska 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 331 24 98,
 • Data zamieszczenia: 2022-10-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 w Radomiu
  Toruńska 9
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 48 331 24 98,
  REGON: 670742470
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pierwsze wyposażenie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w budynku przy ul. Kujawskiej 19,Radom
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  część nr 1 – Wyposażenie biurowe (meble, krzesła, innewyposażenie)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZczęść nr 2 – Sprzęt komputerowy(komputery, laptopy, oprogramowanie)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZczęść nr 3 – Serwerownia(serwer, switche, oprogramowanie)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZczęść nr 4 – Multimedia(projektory, nagłośnienie)szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZczęść nr 5 – Szyld, logoszczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZczęść nr 6 - Rolety okienne wewnętrzneszczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZczęść nr 7 - Lustraszczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ i załączniki w szczególności OPZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach