Przetargi.pl
Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów

GMINA MIEJSKA CIECHANÓW ogłasza przetarg

 • Adres: 06-400 Ciechanów, Plac Jana Pawła II 6
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA CIECHANÓW
  Plac Jana Pawła II 6
  06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie
  REGON: 130377824
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Ciechanów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 4 Ciechanowie wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji.Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji obiektu użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciechanowie wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach