Przetargi.pl
opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej przy: I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Brukowa 2 - część I, Zespole Szkól Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 - część II wraz z pełnieniem nadzorów autorskich

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49 , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, fax. 85 869 62 65
  REGON: 05065864000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej przy: I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Brukowa 2 - część I, Zespole Szkól Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 - część II wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji sali gimnastycznej przy: część I - I Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku, ul. Brukowa 2, część II - Zespole Szkól Elektrycznych w Białymstoku, al. 1000-lecia Państwa Polskiego 14 wraz z pełnieniem nadzorów autorskich
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach