Przetargi.pl
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo w latach 2022 – 2023

Gmina Milejewo ogłasza przetarg

 • Adres: 82-316 Milejewo, Elbląska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 231 22 84, 55 231 22 82 , fax. 55 236 38 36
 • Data zamieszczenia: 2021-12-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Milejewo
  Elbląska 47
  82-316 Milejewo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 231 22 84, 55 231 22 82, fax. 55 236 38 36
  REGON: 17074768400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: milejewo–ug.bip–wm.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo w latach 2022 – 2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie Gminy Milejewo oraz dostarczanie do Zakładu Utylizacji Odpadów Sp z o.o. w Elblągu ul. Mazurska 42, 82-300 Elbląg, w okresie od 1.01.2022 r. do 31.12.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach