Przetargi.pl
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień

Gmina Kamień ogłasza przetarg

 • Adres: 36-053 Kamień, Kamień
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 015 8556776 w. 20 , fax. 178 557 735
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień
  Kamień 287
  36-053 Kamień, woj. podkarpackie
  tel. 015 8556776 w. 20, fax. 178 557 735
  REGON: 69058210500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminakamien.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamień z gospodarstw domowych w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach