Przetargi.pl
Odbiór i utylizacja odpadów medycznych.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-011 Szczecin, Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 888 42 31 , fax. 91 888 42 33
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  Mieszka I 33
  71-011 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 888 42 31, fax. 91 888 42 33
  REGON: 81164048200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i utylizacja odpadów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia stanowi usługa transportu, odbioru i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach