Przetargi.pl
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko

Gmina Olecko ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Plac Wolności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 87 520 21 68 , fax. 87 520 25 58
 • Data zamieszczenia: 2021-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olecko
  Plac Wolności 3
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 87 520 21 68, fax. 87 520 25 58
  REGON: 79067127700000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olecko
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transport do Dobrowolnego Punktu Gromadzenia Odpadów w Olecku przy ulicy Kościuszki należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „EKO-MAZURY” Sp. z o.o. w Siedliskach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach