Przetargi.pl
Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Korsze wraz z wywozem nieczystości stałych.

Urząd Gminy i Miasta w Korszach ogłasza przetarg

 • Adres: 11430 Korsze, ul. Mickiewicza
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 897 541 828 , fax. 897 540 011
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Korszach
  ul. Mickiewicza 13
  11430 Korsze, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 897 541 828, fax. 897 540 011

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie ulic i chodników na terenie miasta i gminy Korsze wraz z wywozem nieczystości stałych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługi oczyszczania ulic i chodników na terenie miasta i gminy Korsze wraz z wywozem nieczystości stałych zgodnie z załącznikiem Nr 5 SIWZ oraz w okresie zimowym odśnieżanie chodników z wykorzystaniem mieszanki uszorstniającej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90610000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach