Przetargi.pl
Obsługa laboratoryjna projektu „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19 OBSER-CO”

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny ogłasza przetarg

 • Adres: 00-791 Warszawa, Chocimska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22) 55 09 615 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny
  Chocimska 24
  00-791 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22) 55 09 615, fax. -
  REGON: 00028846100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzh.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowy Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Obsługa laboratoryjna projektu „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19 OBSER-CO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obsługa laboratoryjna projektu „Ogólnopolskie Badanie Seroepidemiologiczne COVID-19 OBSER-CO” w tym: i) zapewnienie możliwości pobrania krwi od uczestników badania; ii) pozyskanie surowic resztkowych od osób niepełnoletnich badanych z innego powodu; iii) przeprowadzenie serologicznych badań laboratoryjnych testem wykrywającym obecność przeciwciał SARS-CoV-2anty-S1 i anty-N w klasie IgG ilościowo; iv) zapewnienie możliwości odbioru wyników przez pacjentów; v) przeprowadzenie serologicznych badań laboratoryjnych; wszystkie powinny zostać wykonane przy pomocy jednolitych zestawów diagnostycznych, spełniających kryteria specyfikacji opisane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia vi) utworzenie banku surowic zgromadzonych w trakcie badania; Szczegółowy zakres zamówienia badania oraz obowiązki Wykonawcy określa opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73111000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach