Przetargi.pl
Najem namiotów dla potrzeb interesantów UM, wg specyfikacji: 1) 14 szt. o wymiarach 2,5x2,5 m 2) 1 namiot zamykany z podłogą o wymiarach 5x5 m

Gmina Miasto Szczecin ogłasza przetarg

 • Adres: 70-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 245 102 , fax. 914 245 104
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Szczecin
  pl. Armii Krajowej 1
  70-456 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 245 102, fax. 914 245 104
  REGON: 59982400000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem namiotów dla potrzeb interesantów UM, wg specyfikacji: 1) 14 szt. o wymiarach 2,5x2,5 m 2) 1 namiot zamykany z podłogą o wymiarach 5x5 m
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Najem namiotów dla potrzeb interesantów UM, wg specyfikacji: 1) 14 szt. o wymiarach 2,5x2,5 m 2) 1 namiot zamykany z podłogą o wymiarach 5x5 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39522530-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach