Przetargi.pl
Najem długoterminowy 9 samochodów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 202
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 740 165, , fax. 228 740 221
 • Data zamieszczenia: 2020-02-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
  Al. Jerozolimskie 202 202
  02-486 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 740 165, , fax. 228 740 221
  REGON: 35257000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.piap.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Najem długoterminowy 9 samochodów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Najem długoterminowy 9 sztuk samochodów dla Łukasiewicz-PIAP na okres 36 miesięcy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66114000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach