Przetargi.pl
Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Hopowo PLH220010, Piaśnickie Łąki PLH220021, Piotrowo PLH220091, Białogóra PLH220003, Jezioro Krasne PLH220035

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-748 Gdańsk, Chmielna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 683 68 00 , fax. 58 683 68 03
 • Data zamieszczenia: 2021-08-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
  Chmielna 54/57
  80-748 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 683 68 00, fax. 58 683 68 03
  REGON: 22070075000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Hopowo PLH220010, Piaśnickie Łąki PLH220021, Piotrowo PLH220091, Białogóra PLH220003, Jezioro Krasne PLH220035
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Monitoring siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000 Hopowo PLH220010, Piaśnickie Łąki PLH220021, Piotrowo PLH220091, Białogóra PLH220003, Jezioro Krasne PLH220035. Zamówienie podzielono na pięć zadań. Szczegółowy opis zamówienia zawierają Załączniki nr 1-5 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90711500-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach