Przetargi.pl
Modernizacja (wymiana) urządzenia dźwigowego w skrzydle „B” budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.

Gmina Miasta Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-803 Gdańsk, Nowe Ogrody 8/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 323 61 27
 • Data zamieszczenia: 2022-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Gdańska
  Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 323 61 27
  REGON: 000598463
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja (wymiana) urządzenia dźwigowego w skrzydle „B” budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja (wymiana) urządzenia dźwigowego mieszczącego się na klatce „B” budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.Budynek jest częściowo podpiwniczony (niepodpiwniczone-skrzydło zachodnie). W poziomie piwnic skrzydła „B” mieszczą się: pomieszczenia magazynowe, techniczne. Na parterze i piętrach od I do IV znajdują się pomieszczenia biurowe z obsługą klientów oraz sanitariaty. Ilość kondygnacji nadziemnych: skrzydło „B” - 5, Komunikacja w budynku odbywa się pięcioma klatkami. Przy klatce schodowej skrzydła „B” znajduje się szyb windowy w którym projektowana jest wymiana dźwigu osobowego. Z dźwigu „B” korzystają osoby niepełnosprawne.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 2 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach