Przetargi.pl
Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie gminy Chociwel

Gmina Chociwel ogłasza przetarg

 • Adres: 73-120 Chociwel, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 915 622 024 , fax. 915 622 076
 • Data zamieszczenia: 2022-05-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Chociwel
  ul. Armii Krajowej 52
  73-120 Chociwel, woj. zachodniopomorskie
  tel. 915 622 024, fax. 915 622 076
  REGON: 52841600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chociwel.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sieci dróg wewnętrznych na terenie gminy Chociwel
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na : a) przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chociwel ul. Zielona - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 398 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel wraz z dowiązaniem do istniejącego zjazdu w ciągu drogi powiatowej na działce nr 381 w obrębie 01, miejscowość Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej. zlokalizowanej na działce nr 398, 381 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel. b) przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Chociwel - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3 m na działkach nr 387, 388/1, 390/2, 390/4 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 387, 388/1, 390/2, 390/4 w obrębie 01, miejscowość Chociwel, gmina Chociwel. c) przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Lisowo, poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 182 w obrębie Lisowo, miejscowość Lisowo, gmina Chociwel. Dowiązanie do dróg wewnętrznych na działkach nr 17, 203, w obrębie Lisowo, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 17, 182, 203 w obrębie Lisowo, gmina Chociwel. d) przebudowie drogi wewnętrznej w miejscowości Karkowo - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 25 w obrębie Karkowo, miejscowość Karkowo, gmina Chociwel. Dowiązanie do drogi powiatowej na działce nr 228, w obrębie Karkowo, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 25, 228 w obrębie Karkowo, gmina Chociwel. e) przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Karkowo - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 230 w obrębie Karkowo, miejscowość Karkowo, gmina Chociwel. Dowiązanie do drogi powiatowej na działce nr 228, w obrębie Karkowo, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 230, 228 w obrębie Karkowo, gmina Chociwel. f) przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Oświno - poprzez utwardzenie nawierzchni drogi płytami żelbetowymi wielootworowymi o szerokości jezdni wynoszącej 3m na działce nr 75/2 w obrębie Oświno, miejscowość Oświno, gmina Chociwel. Dowiązanie do drogi wewnętrznej na działce nr 54/2, w obrębie Oświno, gmina Chociwel. Zakres opracowania obejmuje wykonanie nawierzchni drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach nr 75/2, 54/2 w obrębie Oświno, gmina Chociwel.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach