Przetargi.pl
Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku

Gmina Grudusk ogłasza przetarg

 • Adres: 06-460 Grudusk, Ciechanowska 54
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 236715012
 • Data zamieszczenia: 2023-09-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grudusk
  Ciechanowska 54
  06-460 Grudusk, woj. mazowieckie
  tel. 236715012
  REGON: 130378108
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie robót modernizacyjnych w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku. Zakres prac obejmuje m.in.:a) Demontaż istniejącego pokrycia dachu i orynnowanie,b) Rozbiórkę istniejącej więźby dachowej nad częścią sali gimnastycznej,c) Wykonanie wieńców na istniejących ścianach wewnętrznych pod montaż nowych wiązarów dachowych,d) Montaż wiązarów dachowych na części budynku w obrębie sali gimnastycznej,e) Montaż pokrycia dachu z membraną dachową, łaceniem dachu i orynnowaniem,f) Szpachlowanie i malowanie ścian z uwzględnieniem zastosowania lamperii z farby olejnej na wysokości do 1,7 m,g) Demontaż elementów drewnianych- osłony grzejników i drabinki (szlifowanie, malowanie i ich ponowny montaż),h) Cyklinowanie istniejącej drewnianej posadzki i malowanie 3-krotnie,i) Wykonanie sufitu podwieszanego z płyty warstwowej,j) Wykonanie nowego oświetlenia i instalacji medialnej – internetowej,k) Demontaż dwóch tablic do gry w koszykówkę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach