Przetargi.pl
Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach

Powiat Słubicki ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, Piłsudskiego 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Słubicki
  Piłsudskiego 20
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  REGON: 210967366
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatslubicki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Licealnych w Słubicach
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach