Przetargi.pl
Modernizacja portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza przetarg

 • Adres: 00-930 Warszawa, ul. Wspólna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 232 000 , fax. 226 232 315
 • Data zamieszczenia: 2019-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  ul. Wspólna 30
  00-930 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 232 000, fax. 226 232 315
  REGON: 63880000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zamowienia-publiczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja portalu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, w szczególności: 1. Uaktualnienie CMS do najnowszej stabilnej wersji TYPO3. 2. Przeprojektowanie graficzne i funkcjonalne portalu. 3. Opracowanie strategii i sposobu migracji części danych do nowej wersji portalu. 4. Wytworzenie i dostarczenie brakujących funkcjonalności wynikających z wymagań Zamawiającego. 5. Przeprowadzenie szkoleń dla użytkowników CMS w zakresie administracji oraz obsługi systemu. 6. Świadczenie usług gwarancyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72413000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach