Przetargi.pl
Modernizacja pomieszczeń i kotłowni budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie – część I: roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.

Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, 1-go Maja
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943122310
 • Data zamieszczenia: 2019-06-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard
  1-go Maja 18
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943122310
  REGON: 33092045200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.bialogard.info/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja pomieszczeń i kotłowni budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie – część I: roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2.1 W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację pomieszczeń szatni i komunikacji oraz kotłowni budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 przy ul. 1 Maja 12 w Białogardzie (działki ewid. nr 649; 650 obręb 0006 m. Białogard), w szczególności: 1) Roboty remontowe ogólnobudowlane i wykończeniowe, w tym: a) usunięcie starych powłok malarskich i okładzin ściennych; b) rozebranie posadzek i podłóg drewnianych; c) demontaż drzwi i wykucie starych ościeżnic drewnianych w otworach z drzwiami oraz w przejściach bez skrzydeł drzwiowych; d) przygotowanie powierzchni poziomych i pionowych, szpachlowanie nierówności, gruntowanie; e) osadzenie ościeżnic wraz z montażem drzwi; f) ułożenie podłóg z desek oraz przybicie płyt OSB; g) remont schodów wewnętrznych przy szatniach; h) wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach; i) wykonanie sufitów podwieszanych na stelażu z profili metalowych, płyty mineralne o module 600×600 mm; j) malowanie sufitów farbą emulsyjną; k) malowanie ścian farbą lateksową; l) ułożenie wykładzin z tworzyw sztucznych; 2) Roboty branży elektrycznej, w tym: a) demontaż starych opraw; b) ułożenie przewodów do zasilania wymienianych i nowych opraw oświetleniowych; c) ułożenie przewodów do zasilania opraw awaryjnych i ewakuacyjnych; d) montaż opraw oświetleniowych energooszczędnych (min. 200 lx na pomieszczenie), ewakuacyjnych i awaryjnych; e) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia i czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego; 3) Zakres robot zgodnie z opisem pomieszczeń według inwentaryzacji budowlanej (Załącznik nr 11 rzut piwnic, załącznik nr 12 rzut parteru i załącznik nr 13 rzut I piętra): a) Pomieszczenie 0.16 Kotłownia [37,5 m2]:  usunięcie istniejących powłok malarskich oraz odspajających się tynków ścian i sufitu,  skucie istniejących posadzek – płytki ceramiczne,  demontaż drzwi stalowych,  demontaż na czas robót kanałów wentylacyjnych i nieczynnych urządzeń wyposażenia kotłowni,  wyrównanie powierzchni ścian i sufitów, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  wyrównanie nawierzchni podłogi i ułożenie posadzek z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej,  montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji),  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  malowanie sufitu farbą emulsyjną,  montaż stolarki drzwiowej z dostosowaniem otworów do wymiarów nowej stolarki,  montaż opraw oświetleniowych natynkowych, b) Pomieszczenie 1.1 Przedsionek [5,6 m2]:  demontaż sufitu podwieszonego wraz z oprawami oświetleniowymi,  demontaż posadzek z płytek ceramicznych i podłogi drewnianej,  demontaż drewnianej osłony grzejnika,  skucie tynku mineralnego cienkowarstwowego,  demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,  wykonanie nowego układu warstw posadzkowych zapewniającego usunięcie progów pomiędzy pomieszczeniami i wyjściem na zewnątrz budynku,  wyrównanie powierzchni ścian, wykonanie gładzi gipsowych,  wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu z profili metalowych, płyty mineralne o module 600×600 mm, oprawy oświetleniowe modułowe, montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji),  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  ułożenie wykładziny heterogenicznej z wywinięciem na ściany,  montaż nowej osłony grzejnikowej z płyty HPL,  montaż drzwi zewnętrznych, aluminiowych, współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/(m2×K),  montaż drzwi wewnętrznych z klamką antypaniczną,  wymiana gniazd i włączników instalacji elektroenergetycznej, c) Pomieszczenie 1.2. Hall [35,7 m2]:  demontaż wykładzin i warstw posadzkowych,  rozbiórka okładzin ściennych (boazeria),  usunięcie istniejących powłok malarskich,  demontaż opraw oświetleniowych,  demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,  wykonanie nowego układu warstw posadzkowych zapewniającego usunięcie progów pomiędzy pomieszczeniami,  wyrównanie powierzchni ścian, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu z profili metalowych, płyty mineralne o module 600×600 mm, oprawy oświetleniowe modułowe, montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji),  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  ułożenie wykładziny heterogenicznej z wywinięciem na ściany,  montaż stolarki drzwiowej (z narożną ościeżnicą na całym obrysie otworu) z dostosowaniem otworów do wymiarów nowej stolarki,  montaż odbojnic na narożach ścian,  wymiana gniazd i włączników instalacji elektroenergetycznej, d) Pomieszczenie 1.17 Korytarz [15,4 m2]:  demontaż wykładzin i warstw posadzkowych,  rozbiórka okładzin ściennych (boazeria),  usunięcie istniejących powłok malarskich,  demontaż opraw oświetleniowych,  demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,  demontaż drewnianej osłony grzejnika,  wykonanie nowego układu warstw posadzkowych zapewniającego usunięcie progów pomiędzy pomieszczeniami,  wyrównanie powierzchni ścian, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu z profili metalowych, płyty mineralne o module 600×600 mm, oprawy oświetleniowe modułowe, montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji),  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  ułożenie wykładziny heterogenicznej z wywinięciem na ściany,  montaż stolarki drzwiowej (z narożną ościeżnicą na całym obrysie otworu) z dostosowaniem otworów do wymiarów nowej stolarki,  montaż nowej osłony grzejnikowej z płyty HPL,  montaż odbojnic na narożach ścian,  wymiana gniazd i włączników instalacji elektroenergetycznej, e) Pomieszczenie 1.22 Hall / szatnia [45,6 m2]:  demontaż wykładzin i warstw posadzkowych,  usunięcie istniejących powłok malarskich,  demontaż opraw oświetleniowych,  demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i wykucie starych ościeżnic drewnianych w otworach z drzwiami oraz w przejściach bez skrzydeł drzwiowych,  demontaż drewnianych osłon grzejników,  wykonanie nowego układu warstw posadzkowych zapewniającego usunięcie progów pomiędzy pomieszczeniami,  wyrównanie powierzchni ścian, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu z profili metalowych, płyty mineralne o module 600×600 mm, oprawy oświetleniowe modułowe, montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji),  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  ułożenie wykładziny heterogenicznej z wywinięciem na ściany,  montaż stolarki drzwiowej (z narożną ościeżnicą na całym obrysie otworu) z dostosowaniem otworów do wymiarów nowej stolarki,  montaż nowych osłon grzejnikowych z płyt HPL,  montaż odbojnic na narożach ścian,  wymiana gniazd i włączników instalacji elektroenergetycznej, f) Pomieszczenie 1.23 Korytarz [39,7 m2]:  demontaż wykładzin i warstw posadzkowych,  usunięcie istniejących powłok malarskich,  demontaż opraw oświetleniowych,  demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami i wykucie starych ościeżnic drewnianych w otworach z drzwiami oraz w przejściach bez skrzydeł drzwiowych,  demontaż drewnianych osłon grzejników,  rozbiórka części wewnętrznych schodów betonowych przez dostosowanie biegu do szerokości przejścia, wykonanie nowych stopni w celu wyrównania spocznika do poziomu posadzki pom. 1.22, dwustronny montaż barierek ze stali nierdzewnej,  wykonanie nowego układu warstw posadzkowych,  wyrównanie powierzchni ścian, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  wykonanie sufitu podwieszanego na stelażu z profili metalowych, płyty mineralne o module 600×600 mm, oprawy oświetleniowe modułowe, montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji) – na powierzchni sufitu 24,36 m2 oraz malowanie sufitu farbą emulsyjną i montaż opraw natynkowych na powierzchni sufitu 15,30 m2,  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  ułożenie wykładziny heterogenicznej z wywinięciem na ściany,  montaż stolarki drzwiowej (z narożną ościeżnicą na całym obrysie otworu) z dostosowaniem otworów do wymiarów nowej stolarki,  montaż nowych osłon grzejnikowych z płyt HPL,  montaż odbojnic na narożach ścian,  wymiana gniazd i włączników instalacji elektroenergetycznej, g) Pomieszczenie 1.18 i 2.17 Klatka schodowa [rzut o pow. 10,9 m2]:  usunięcie istniejących powłok malarskich,  demontaż pochwytów stalowych po stronie zewnętrznej biegów schodowych (zamontowanych wzdłuż ścian),  wymiana szklenia w stolarce okiennej na poziomie spocznika na „szkło bezpieczne” plus montaż klamki zamykanej na klucz oraz demontaż kraty stalowej,,  wyrównanie powierzchni ścian, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  montaż opraw oświetleniowych ewakuacyjnych i awaryjnych (wraz z rozprowadzeniem przewodów w ścianach i włączeniem do istniejącej instalacji),  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  montaż stolarki okiennej z dostosowaniem otworów do wymiarów przewidzianych w zestawieniu stolarki (rys. nr 4 – zestawienie stolarki przewidzianej do wymiany),  montaż odbojnic na narożach ścian,  montaż opraw oświetleniowych natynkowych,  malowanie balustrad stalowych, h) Pomieszczenie 2.18 Korytarz [16,3 m2]:  demontaż wykładzin i warstw posadzkowych,  rozbiórka okładzin ściennych (boazeria),  usunięcie istniejących powłok malarskich,  demontaż opraw oświetleniowych,  demontaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,  wykonanie nowego układu warstw posadzkowych zapewniającego usunięcie progów pomiędzy pomieszczeniami,  wyrównanie powierzchni ścian, profilowanie ościeży, wykonanie gładzi gipsowych,  malowanie sufitu farbą emulsyjną i montaż opraw natynkowych na powierzchni sufitu,  malowanie ścian farbą lateksową do poziomu sufitu,  ułożenie wykładziny heterogenicznej z wywinięciem na ściany,  montaż stolarki drzwiowej (z narożną ościeżnicą na całym obrysie otworu) z dostosowaniem otworów do wymiarów nowej stolarki,  montaż odbojnic na narożach ścian,  wymiana gniazd i włączników instalacji elektroenergetycznej. 4) Ogólne wymagania dotyczące materiałów: a) wykładzina – heterogeniczna PVC; klasa trudnopalności co najmniej Cfl-s1; przeznaczona do zastosowań komercyjnych (wykładzina obiektowa) – podkategoria / klasa użytkowa 34; antystatyczność – kategoria DS; antypoślizgowość R9, grubość warstwy użytkowej min. 0,7 mm, zabezpieczenie powierzchni PUR, b) oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego – certyfikat CNBOP, podtrzymanie oświetlenia min. 1 godz., w oprawach awaryjnych zewnętrznych akumulatory przystosowane do pracy na zewnątrz, natężenie oświetlenia awaryjnego min. 1 lx, c) oprawy oświetleniowe – natężenie oświetlenia: na korytarzach i klatce schodowej min. 100 lx, hall, szatnie min. 200 lx; barwa światła 4000 K, d) ażurowe osłony grzejnikowe z płyt HPL gr. 10-12 mm (ok 40-50 mm wyższe i szersze z każdej strony od panelu grzejnika, zapewniające osłonięcie zaworów grzejnikowych) mocowane za pomocą systemowych wieszaków bezpośrednio na grzejnikach, e) farby lateksowe (wodorozcieńczalna akrylowa farba lateksowa) o wysokiej odporności na ścieranie i szorowanie (klasa I lub II wg PN-EN 13300), matowe, ściany gruntowane i dwukrotnie malowane, f) przed wbudowaniem każdego materiału wykonawca złoży do zatwierdzenia przez zamawiającego wniosek materiałowy, dla wszystkich materiałów wykonawca przedstawi zamawiającemu atesty i certyfikaty potwierdzające ich właściwości; g) stolarka otworowa (przed zamówieniem należy sprawdzić wszystkie wymiary otworów na budowie, szczegóły kolorystyki i wyposażenia uzgodnić z zamawiającym):  Dz1 – wym. 150 (90+60) / 245 (200) drzwi zewnętrzne, aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/(m2×K), górny panel skrzydeł szklany, naświetle szklane (szkło bezpieczne, antywłamaniowe), kolor: biały, od wewnątrz klamka antypaniczna, antywłamaniowe, zamek z wkładka patentową, samozamykacz,  Dz2 – wym. 200 (100+100) / 235 (200) drzwi zewnętrzne, aluminiowe, współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/(m2×K), górne panele skrzydeł szklane, naświetle szklane (szkło bezpieczne, antywłamaniowe), kolor: biały, od wewnątrz klamka antypaniczna, antywłamaniowe, zamek z wkładka patentową, samozamykacz,  Dz3 – wym. 130 (90+40) / 280 (215) drzwi zewnętrzne, PVC, współczynnik przenikania ciepła U≤1,5 W/(m2×K), górny panel skrzydeł szklany, naświetle szklane (szkło bezpieczne, antywłamaniowe), kolor: biały, antywłamaniowe, zamek z wkładka patentową, samozamykacz,  D4 – wym. 150 (90+60) / 245 (200) drzwi wewnętrzne PVC, białe, panel górny szklany, dolny pełny, naświetle szklane (szkło bezpieczne, antywłamaniowe), otwory wentylacyjne, kolor: biały, od wewnątrz klamka antypaniczna, samozamykacz,  D5, D6, D7, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D16, D19 – wym. 90 / 200, drzwi wewnętrzne, płytowe (wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa, obłożone płytą HDF), kolor: biały, drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych z nawiewem, klamka z rozetą – stal nierdzewna szczotkowana, zamek z wkładką patentową, wzór klamki drzwi wewnętrznych.  D8 – wym. 120 (90+30) / 200, drzwi wewnętrzne, płytowe (wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa, obłożone płytą HDF), kolor: biały, klamka i rozeta – stal nierdzewna szczotkowana, zamek z wkładką patentową,  D15, D17, D18, D20 – wym. 130 (90+40) / 200, drzwi wewnętrzne, płytowe (wypełnienie „plaster miodu” lub płyta wiórowa otworowa, obłożone płytą HDF), kolor: biały, klamka i rozeta – stal nierdzewna szczotkowana, zamek z wkładką patentową,  D21 – wym. 140 (90+50) / 215, drzwi wewnętrzne o odporności ogniowej EI60, klamka i rozeta – stal nierdzewna szczotkowana, zamek z wkładką patentową,  D22 – wym. 90 / 200, drzwi wewnętrzne do kotłowni o odporności ogniowej EI60, klamka i rozeta – stal nierdzewna szczotkowana, zamek z wkładką patentową,  O1 – istniejące okno PVC – szklenie istniejącego okna do wymiany na bezpieczne, wymiana klamki na klamkę z kluczem. Ogólny zakres robót budowlanych i obowiązki wykonawcy:  zabezpieczenie mediów na czas robót, zapewnienie materiałów, energii, urządzeń i sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy;  dostarczenie wszelkich fabrycznie nowych, pozbawionych wad materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w kolorystyce i kształcie uzgodnionym z zamawiającym (przedstawianie na piśmie zamawiającemu wniosków materiałowych przed ich wbudowaniem); zagospodarowanie odpadów powstałych przy realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zachowanie porządku w obrębie prowadzonych prac; przeprowadzenie wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów; sporządzenie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznej. 2.3 Szczegółowy zakres prac i robót budowlanych zawierają szkice i rysunki, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy). 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego – zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem kwalifikowanym, oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załacznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach