Przetargi.pl
Modernizacja połaci dachu hali sportowej w SP 2 w Nowym Tomyślu

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 64-300 Nowy Tomyśl, 3 Stycznia, 12
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 44 22 614 , fax. 61 44 22 614
 • Data zamieszczenia: 2024-07-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu
  3 Stycznia, 12
  64-300 Nowy Tomyśl, woj. wielkopolskie
  tel. 61 44 22 614, fax. 61 44 22 614
  REGON: 001225712
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2nowytomysl.szkolna.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja połaci dachu hali sportowej w SP 2 w Nowym Tomyślu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowalnych związanych z modernizacją dachu hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Tomyślu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach