Przetargi.pl
MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA

Gmina Jabłonna ogłasza przetarg

 • Adres: 05-110 Jabłonna, ul. Modlińska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 767 73 32 , fax. 22 774 38 34
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jabłonna
  ul. Modlińska 152
  05-110 Jabłonna, woj. mazowieckie
  tel. 22 767 73 32, fax. 22 774 38 34
  REGON: 13270442000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://jablonna.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH W RAMACH REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ W GMINIE JABŁONNA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na modernizacji nawierzchni dróg gminnych w ramach realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Jabłonna - obejmujących następujące części zamówienia: A. Część 1 - Modernizacja ul. Lawendowej w Rajszewie; B. Część 2 - Modernizacja ul. Malwowej w Rajszewie - etap I; C. Część 3 - Modernizacja ul. Leśnej w Bożej Woli.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach