Przetargi.pl
Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 05-400 Otwock, ul. Wawerska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7793096/97 , fax. 227 793 781
 • Data zamieszczenia: 2021-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej
  ul. Wawerska 8
  05-400 Otwock, woj. mazowieckie
  tel. 022 7793096/97, fax. 227 793 781
  REGON: 13000085000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zgm-otwock.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Modernizacja lokali przeznaczonych do zasiedlenia administrowanych przez ZGM.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach