Przetargi.pl
Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie

Powiat Kluczborski ogłasza przetarg

 • Adres: 46200 Kluczbork, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4185218 , fax. 0-77 4186520
 • Data zamieszczenia: 2017-05-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Kluczborski
  ul. Katowicka 1
  46200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 0-77 4185218, fax. 0-77 4186520
  REGON: 53141250400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obszaru gminy Lasowice Wielkie
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: 3.1.1 Modernizacji istniejącej ewidencji gruntów wraz z założeniem ewidencji budynków i lokali celem uzyskania pełnego zakresu zbioru danych ewidencyjnych zgodnych z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2016 r. poz.1034, z późn. zm.), oraz poprawy jakości i aktualności danych ewidencji gruntów i budynków zgodnie z Projektem Modernizacji Ewidencji Gruntów i Budynków dla gminy Lasowice Wielkie, który stanowi załącznik do SWIZ dla obrębów: CHOCIANOWICE, CIARKA, GRONOWICE. 3.1.2 Cyfryzacji części zasobu geodezyjnego i kartograficznego w obszarze objętym pracami modernizacji metodą skanowania wraz z implementacją do systemu Ośrodek, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej. 3.1.3. Aktualizacji rastrowych map zasadniczych w zakresie zmian objętych modernizacją ewidencji gruntów i budynków poprzez usunięcie zbędnych lub powielonych obiektów z rastrów mapy zasadniczej doprowadzając do poprawności edycji zasadniczej mapy hybrydowej (wektorowo - rastrowej).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72320000-4

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach