Przetargi.pl
Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września

Gmina Września ogłasza przetarg

 • Adres: 62300 Września, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 061 4360880 w. 146 , fax. 614 362 500
 • Data zamieszczenia: 2017-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Września
  ul. Ratuszowa 1
  62300 Września, woj. wielkopolskie
  tel. 061 4360880 w. 146, fax. 614 362 500
  REGON: 52660100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Mechaniczne koszenie traw, chwastów oraz wycinka samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywania usług mechanicznego koszenia traw, chwastów oraz wycinkę samosiewów i odrostów w pasie drogowym dróg gminnych w granicach administracyjnych Gminy Września. 2. Zakres usługi obejmuje: a) wiosenno-letnie koszenie traw i chwastów przy średniej szerokości koszenia do 2 m (jednostronne koszenie rowu) oraz wycinki samosiewów i odrostów z pasa drogowego dróg gminnych, w tym: - trawy i chwasty – 240 000 mb, - odrosty i samosiewy – 3 000 m2, b) jesienne koszenie traw i chwastów przy średniej szerokości koszenia do 4 m (obustronne koszenie rowu) oraz wycinki samosiewów i odrostów z pasa drogowego dróg gminnych, w tym: - trawy i chwasty – 240 000 mb, - odrosty i samosiewy – 3 000 m2, c) trzykrotne obustronne koszenie traw i chwastów przy głębokości rowów od 4 do 10 m wzdłuż dróg gminnych - 20 000 mb, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączonej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej w sposób gwarantujący należytą jakość, d) ręczne podkaszanie wokół znaków drogowych, słupków, drzew i w miejscach niedostępnych dla kosiarek na wysięgniku - 20 000 m2, e) wykonanie usług koszenia na terenach należących do Gminy Września: place, boiska wiejskie (Sokołowo, Gozdowo, Gulczewo, Ostrowo Szlacheckie, Węgierki, Kaczanowo, Bierzglinek, Grzybowo, Wódki, Obłaczkowo), inne tereny zielone, itp.) - 200 godz., f) wykonanie usługi przycięcia skupisk krzewów i drzew, których to gałęzie zbyt mocno wchodzą w pas drogi – 50 godz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77312000-0

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach