Przetargi.pl
Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej, drobny materiał medyczny

Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich ogłasza przetarg

 • Adres: 41-100 Siemianowice Śląskie, Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7357654 , fax. 32 2288220
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Leczenia Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich
  Jana Pawła II 2
  41-100 Siemianowice Śląskie, woj. śląskie
  tel. 32 7357654, fax. 32 2288220
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.clo.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej, drobny materiał medyczny
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Adapter CO2, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Ilość: 1 opakowanie. 2. Klips na ucho wielorazowy kompatybilny z monitorem Nihon Kodhen BSM-6501K. Ilość: 1 sztuka. 3. Kabel główny NIBP kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Ilość: 1 sztuka. 4. Uniwersalny czujnik SpO2, jednorazowy do zastosowania również z klipsem na ucho z pozycji 2, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 1 zestaw. 5. Przetwornik jednopacjentowy, czujnik do monitorowania hemodynamiki serca, typu FloTrac. Ilość: 10 sztuk. 6. Statyw, półka do mocowania czujników pomiarowych typu Edwards. Ilość: 5 sztuk. Pakiet 2: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Jednorazowy zestaw do monitorowania inwazyjnego ciśnienia (pomiar IBP lub OCŻ) kompatybilny z kablem IBP monitora Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 100 sztuk. Pakiet 3: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Kabel główny EKG, 3/6 odprowadzeń, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Ilość: 2 sztuki. 2. Kabel pacjenta łączący trzyżyłowy EKG kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Ilość: 4 sztuki. 3. Adapter SPO2 wielokrotnego użytku - kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K długość minimum 2m. Ilość: 4 sztuki. 4. Czujnik na palec typu klips kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 3. Ilość: 4 sztuki. 5. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - klips na ucho, dla dorosłych, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 3. Ilość: 10 sztuk. 6. Czujnik SPO2 wielokrotnego użytku - silikonowy, dla dorosłych kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K i adapterem wskazanym w pozycji 3. Ilość: 6 sztuk. 7. Wielorazowy czujnik temperatury rektalno-przełykowy u pacjentów dorosłych, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Ilość: 2 sztuki. 8. Wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej u pacjentów dorosłych, kompatybilny z monitorem Nihon Kohden BSM-6501K. Ilość: 8 sztuk. 9. Mankiet wielorazowy na ramię do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej; kompatybilny z kablem głównym NIBP do monitora typu Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 5 sztuk. 10. Mankiet wielorazowy na udo do pomiaru NIBP: dla osoby dorosłej, kompatybilny z kablem głównym NIBP do monitora typu Nihon Kohden typu BSM-6501K. Ilość: 5 sztuk. Pakiet 4: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Turbina jednorazowego użytku z ustnikiem jednokrotnego użytku do spirometrów Spirolab III. Ilość: 180 sztuk. 2. Papier termiczny do spirometrów SpiroLab III. Ilość: 10 sztuk. Pakiet 5: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Czujnik O2 kompatybilny z aparatem do znieczulenia SiestaiWhispa AM5085121. Ilość: 1 sztuka. 2. Miech do aparatu do znieczulenia SiestaiWhispa AM5085121. Ilość: 1 sztuka. Pakiet 6: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Czujnik przepływu zewnętrzny do respiratora InspirationeVent. Ilość: 10 sztuk. Pakiet 7: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Kabel bipolarny o długości 3 – 5 m kompatybilny z aparatem do koagulacji BOWA ARC 303. Ilość: 1 sztuka. 2. Kabel do jednorazowej elektrody neutralnej kompatybilny z aparatem BOWA ARC 303, długość 4,5-5 m, wtyczka od strony generatora z dwoma gniazdami ø 2,5 mm, wtyczka od strony elektrody klips 25 mm do połączenia z elektrodą. Ilość: 1 sztuka. 3. Uchwyt monopolarny wielorazowy z dwoma przyciskami, kablem przyłączeniowym dł. 4,5m (+/- 0,5m), obsadką średnicy 4mm oraz wejściem od strony aparatu, kompatybilny z aparatem do elektrokoagulacji BOWA ARC 303. Ilość: 1 sztuka. Pakiet 8: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Wielorazowa elektroda powrotna pacjenta w formie maty żelowej, przezierna dla promieni RTG, bezlateksowa, właściwości przeciwodleżynowe, żywotność elektrody minimum 24 miesiące, możliwość stosowania przy jednoczesnym ogrzewaniu pacjenta, możliwość czyszczenia i dezynfekcji powierzchniowej, przeznaczona dla pacjentów o wadze powyżej 35 kg, wymiary 91 x 50 x 0,32 cm (+/- 5%) w komplecie z kablem do podłączenia z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pinową (Jack). Ilość: 1 sztuka. 2. Kabel do podłączenia wielorazowej elektrody powrotnej, pacjenta z diatermią posiadającą gniazdo neutralne z wtyczką 1 – pinową (Jack) o długości min. 4,4 m, kabel kompatybilny z elektrodą z pozycji 1. Ilość: 2 sztuki. Pakiet 9: Drobny materiał medyczny 1. Torebki z foli polietylenowej do transportu próbek. Nadruk znaku: zakaźny materiał biologiczny, zamykane szczelnie, samoprzylepną taśmą, wodoodporne, z dodatkową kieszenią na dokumenty na zewnątrz woreczka, Rozmiar 25x17 (+/- 2 cm). Łączna ilość 1500 sztuk. Opakowanie zbiorcze 100 sztuk. Ilość: 15 opakowań. Zamawiający dopuszcza zmianę wielkości opakowania z zachowaniem zasady proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej ilości (sztuk). Pakiet 10: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Hełm/kaptur oddechowy wielorazowy z kołnierzem bezlateksowym do bezinwazyjnej terapii tlenem. Ilość: 2 sztuki. Pakiet 11: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Półmaska wielokrotnego użytku, wykonana z elastomeru, składająca się z: taśmy nagłowia o kołyskowym zawieszeniu, paska łatwo mocowanego na karku. Półmaska powinna być tak skonstruowana by można ją było łączyć w dwóch miejscach z rurami o średnicy 22 mm (rury odprowadzające zużyte gazy medyczne). Maski do użytku w komorach hiperbarycznych i terapii tlenem. Rozmiar S, M, L. Ilość: 80 sztuk. 2. Zestaw nagłowia do półmaski. Zestaw kompatybilny z półmaskami z pozycji 1. Ilość: 200 sztuk. Pakiet 12: Materiały eksploatacyjne do aparatury medycznej 1. Jednorazowy zestaw do nebulizacji składający się z drenu, pojemnika na lek i ustnika. Złącze zakończone uniwersalnym łącznikiem do połączenia z reduktorem tlenowym lub inhalatorem. Ilość: 20 sztuk. 2. Wielorazowy nebulizator do aplikacji leków przy użyciu kompresora, z możliwością sterylizacji. Zestaw składający się z nebulizatora, ustnika z zaworem zwrotnym i przewodem o długości min. 1,2m, złącze kompatybilne z urządzeniem PARI TIRBO BOY SX. Ilość: 5 sztuk. 3. Jednopacjentowa kopułka/membrana do nebulizatora Aerogen Pro, w komplecie złącze typu T dla dorosłych. Ilość: 10 sztuk. Dotyczy pozycji w pakiecie powyżej 10 sztuk: Zamawiający dopuszcza możliwość niewykorzystania, w trakcie trwania umowy, pełnej ilości przedmiotu zamówienia, co związane jest z trudnościami w dokładnym ustaleniu przewidywanej ilości, natomiast Wykonawca zobowiązuje się do niedochodzenia wszelkich roszczeń z tego tytułu. Zamawiający przewiduje wykorzystać przedmiot umowy na poziomie minimum 80%. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 20% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu (nie dotyczy pakietu 11).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach