Przetargi.pl
maski ochronne FFP2 -1000 sztuk; maski ochronne FFP3 -1500 sztuk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 01-748 Warszawa, Szamocka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 667 17 04 , fax. 22 667 17 33
 • Data zamieszczenia: 2021-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  Szamocka 3, 5
  01-748 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 667 17 04, fax. 22 667 17 33
  REGON: 00001775600000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  maski ochronne FFP2 -1000 sztuk; maski ochronne FFP3 -1500 sztuk
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  maski ochronne FFP2 -1000 sztuk; maski ochronne FFP3 -1500 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach