Przetargi.pl
Malowanie pomieszczeń szkolnych w budynku nr 2 ul. Ks. Klimka7

Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-240 Żory, os. 700-lecia Żor 16
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4345430
 • Data zamieszczenia: 2024-07-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Żorskich Twórców Kultury w Żorach
  os. 700-lecia Żor 16
  44-240 Żory, woj. śląskie
  tel. 32 4345430
  REGON: 000728233
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Malowanie pomieszczeń szkolnych w budynku nr 2 ul. Ks. Klimka7
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Demontaż oraz ponowny montaż wyposażenia kolidującego z realizacją inwestycji w tym m.in. tablice, obudowy, urządzenia, rolety itd. Itp.2. Lokalna naprawa i malowanie ścian i sufitów3. Wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem elektrycznym (wyłączniki i gniazda)4. Dostawa i montaż odbojników ściennych5. Wymiana drzwi wewnętrznych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach