Przetargi.pl
leki przeciwzakrzepowe

Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem ogłasza przetarg

 • Adres: 34-500 Zakopane, ul. Oswalda Balzera
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 182 012 061 , fax. 182 014 296
 • Data zamieszczenia: 2020-02-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny w Zakopanem
  ul. Oswalda Balzera 15
  34-500 Zakopane, woj. małopolskie
  tel. 182 012 061, fax. 182 014 296
  REGON: 29637700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.klinika.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  leki przeciwzakrzepowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Enoxaparinum natricum 20 mg/ 0,2 ml ampułkostrzykawki 150 szt. Enoxaparinum natricum 40 mg / 04 ml ampułkostrzykawki 800 szt. Enoxaparinum natricum 60 mg / 0,6 ml ampułkostrzykawki 20 szt. Enoxaparinum natricum 80 mg / 0,8 ml ampułkostrzykawki 10 szt. Amiodaroni h/chl 150 mg / 3 ml x 6 ampułki 15 op. Drotaverini h/chl 40 mg/ 2 ml x 5 ampułki 30 op. Levofoxacinum 0,5g / 100 ml inj 20 flakon Teicoplanin 0,2 g inj 10 fiolek Teicoplanin 0,4 g inj 20 fiolek Tranexamic acid 0,5 g / 5 ml x 5 ampułek 350 op. Adenosinum 0,006 g / 2 ml x 6 fiolek 1 op. Hyaluronic acid Inj. 0,016g/2 ml x 3 ampułkostrzykawki 15 op. Hyaluronic acid Inj. 0,048g/6 ml x 1 ampułkostrzykawka 30 op.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach