Przetargi.pl
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Alwernia

Gmina Alwernia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, Gęsikowskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Alwernia
  Gęsikowskiego 7
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  REGON: 351555967
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.alwernia.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Alwernia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest wykonanie usługi konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie gminy Alwernia na urządzeniach pozostających we władaniu Tauron Nowe Technologie S.A., w terminie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach