Przetargi.pl
Końcówki do pipet 2-100 ul i 0,1-10 ul

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, Żołnierska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 524-83-58 , fax. 89 679-16-99
 • Data zamieszczenia: 2021-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
  Żołnierska 16
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 524-83-58, fax. 89 679-16-99
  REGON: 29180700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/wsse-olsztyn.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Końcówki do pipet 2-100 ul i 0,1-10 ul
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Końcówki do pipet 2-100 ul (960 szt.) i 0,1-10 ul (960szt.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach