Przetargi.pl
Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium PSSE w Zielonej Górze

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-470 Zielona Góra, ul. Jasna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 325-46-71 , fax. 68 351 47 96
 • Data zamieszczenia: 2022-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze
  ul. Jasna 10
  65-470 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 68 325-46-71, fax. 68 351 47 96
  REGON: 97077759400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe zaopatrzenie laboratorium PSSE w Zielonej Górze
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy – odczynniki chemiczne – wzorce, materiały odniesienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach